Vật liệu chế tạo nhũ tương

Ngày đăng: 08-08-2016 | 2:01 PM | 3419 Lượt xem

Các thành phần cấu thành nên nhũ tương

1. Nước

Nước dùng để chế tạo nhũ tương khi dùng chất nhũ hóa anion hoạt tính thì phải là nước mềm (nước có độ cứng không lớn hơn 3 mili tương đương lượng gam/lit).

2. Chất nhũ hóa

Chất nhũ hóa là chất hoạt tính bề mặt, những phân tử của nó bao gồm phần không mang cực tính là những gốc Hidro cacbua và phần mang cực tính. Chất này có khả năng hấp thụ trên bề mặt giọt bitum hay gudong làm cho nhũ tương ổn định.

3. Chất nhũ hóa

 Chất nhũ hóa là chất hoạt tính bề mặt, những phân tử cửa nó bao gồm phần không mang cực tính là những gốc hydro cacbua và phần mang cực tính. Chất này có khả năng hắp thụ trên bề mặt giọt bitum hay gudrong làm cho nhũ tương ổn định. Khi đó gốc hydro cacbua (nhóm không mang cực tính), là nhóm kỵ nước nên nó luôn luôn đến pha có cực tính nhỏ hơn- hướng vào bitum; còn nhóm có cực tính là nhóm ưa nước thì sẽ hướng vào nước. Do cấu trúc phân tử của chất hoạt tính bề mặt không đối xứng nên ở lớp bề mặt chính định hướng phù hợp với quy luật cân bằng cực tính và làm giảm sức căng bề mặt ở mặt phân chia giữa nước và bitum. Tức là nó làm giảm sự khác nhua về sức căng bề mặt của bi tum và nước.

Chất nhũ hóa được chia ra thành các loại:

+ Anion hoạt tính gồm xà phòng của các axit béo, axit nhựa, axit naftalen và các axit sunfua nafatalen.

+ Cation hoạt tính là những muối cửa các hợp chất amoniac bậc 4, các amin bậc 1,2 và các muối của chúng, các điamin.

+ Loại không sinh ra ion gồm các hợp chất không hòa tan trong nước chủ yêu là ete.

Trong thực tế xây dựng đường áp dụng rộng rãi nhất là những chất nhũ hóa anion hoạt tính để chế tạo nhũ tương thuận.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với văn phòng công ty Đại Nam 

Địa chỉ: Thắng Lợi, An Hưng, An Dương, Hải Phòng (Cạnh trạm soát vé Quán Toan)

Hotline: 0912 665 909.Fax: 0313 765 279

Email: danimexdn@gmail.com
 
Chia sẻ
Từ khóa ,