Thông số kỹ thuật nhựa đường IRAN M60/70

Ngày đăng: 02-07-2016 | 10:32 AM | 2630 Lượt xem
Nhựa đường IRAN M60/70 đạt tiêu chuẩn TCVN 7493:2005 đối với nhựa đường M60/70 và thông tư của Bộ giao thông vận tải 27/2014.
 

THONG SO KY THUAT NHUA DUONG M6070

 

Thông số ký thuật của nhựa đường Iran M60/70

Chia sẻ
Từ khóa ,